Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 14ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Η Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Συλλόγου Λακωνίας που πραγματοποιήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2011 με θέμα τις υπο διαμόρφωση συνθηκες στην περίθαλψη του Έλληνα πολίτη μετά την εφαρμογή του Ενιαίου Φορέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΕΟΠΥΥ) κατέληξε στο παρακάτω ψήφισμα:
1. Το σύνολο του ιατρικού κόσμου διαμαρτύρεται και καταγγέλει τις απαράδεκτες ασάφειες και παλινωδίες που χαρακτηρίζουν τις κυβερνητικές προτάσεις για τον ΕΟΠΥΥ. Ο φορέας υποτίθεται ότι ήδη λειτουργεί και κανείς υπέυθυνος δεν είναι σε θέση να αποσαφηνίσει με ποιες συνθήκες και όρους θα προσέρχονται οι ασθενείς σε αυτόν και ποιους ιατρούς θα βρίσκουν μπροστά τους.
2. Η πρακτική αυτή είναι σαφές ότι προετοιμάζει την μετακύλιση του κόστους πρωτοβάθμιας περίθαλψης από τα ασφαλιστικά ταμεία στον ίδιο τον ασφαλισμένο ως εξής:
            α. προκαλεί τρομακτική δυσλειτουργία στην πρωινή λειτουργία των ιατρείων (κρατικών και ιδιωτικών) με απελπιστική συσσώρευση ασθενών σε ένα τετράωρο οδηγώντας τους έτσι ώστε να αναζητούν ιδιωτικά εξυπηρέτηση εκτός ωρών λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ.
            β. υποβαθμίζοντας λόγω του μεγάλου όγκου ασθενών την δυνατότητα αξιοπρεπούς και ποιοτικής άσκησης του ιατρικού λειτουργήματος.
Είναι προφανές ότι κατά αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η απόσυρση του κράτους από τις υπηρεσίες υγείας προς τους πολίτες του.
3. Απαιτούμε πλήρη και καθολική δυνατότητα πρόσβαση κάθε συναδέλφου στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση  και παραπομπή για εργαστηριακές εξετάσεις ανεξάρτητα αν υπάρχει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ ή όχι.
4. Απαιτούμε την άμεση αποπληρωμή των δεδουλευμένων υποχρεώσεων του ΟΠΑΔ (ασφαλισμένοι Δημοσίου τομέα) και των υπόλοιπων ασφαλιστικών ταμείων προς τους συναδέλφους, δεδουλευμένα που φθάνουν τους 18 μήνες.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Λακωνίας καλεί τα μέλη του σε συνεχή επαγρύπνηση και επιφυλλάσεται για δυναμικές κινητοποιήσεις για την προάσπιση και την διαφύλαξη της ποιότητας περίφαλψης στον Νομό μας καθώς και συντάσσεται με τις κινητοποιήσεις του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.
Η Πρόεδρος                                                                                                     Ο Γενικός Γραμματέας
                      Μ. ΤΣΙΡΩΝΗ                                                                                                       Π. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου